Cattle Care

Cattle Care: Modernización das explotacións gandeiras mediante o control da actividade animal e os recursos alimenticios Obxectivo: Modernización das explotacións gandeiras galegas mediante o desenvolvemento de ferramentas que permitan mellorar a súa xestión a varios niveis: Monitorización das vacas para dispoñer de datos sobre pautas de alimentación e comportamento. A análise destes datos permitirá a extracción…