Cattle Care

Cattle Care: Modernización das explotacións gandeiras mediante o control da actividade animal e os recursos alimenticios Obxectivo: Modernización das explotacións gandeiras galegas mediante o desenvolvemento de ferramentas que permitan mellorar a súa xestión a varios niveis: Monitorización das vacas para dispoñer de datos sobre pautas de alimentación e comportamento. A análise destes datos permitirá a extracción…

Proyecto Cattlecare, gestión TIC de las granjas gallegas CLUN

Nace el proyecto CATTLECARE, un sistema de gestión TIC de las granjas gallegas Las explotaciones ganaderas se modernizarán mediante dispositivos que permitirán extraer patrones de comportamiento de las reses Se mejorará la gestión de los recursos, como el alimento, mediante la automatización de la logística de distribución El consorcio que lo desarrolla está formado por…