GARANTÍA DE CALIDADE

Somos a primeira empresa europea en certificar o primeiro chanzo da cadea alimentaria: as gandarías.

Contamos coa máxima certificación internacional a nivel de seguridade alimentaria, a norma UNE-EN-ISO 22000:2005, que actualmente temos implantada nas instalacións industriais de FEIRACO LÁCTEOS e en 9 explotacións gandeiras. Consulta a nosa Política de Calidade e Seguridade Alimentaria.

CERTIFICACIÓNS DE CALIDADE

Os selos recibidos avalan a calidade do noso método de produción e os nosos produtos.

GALEGA 100%

Concedida pola Asociación Laboratorio Interprofesional Galego e Análise do Leite (LIGAL), garante que a materia prima utilizada para a elaboración do leite e todos os produtos derivados procede exclusivamente das explotacións inscritas no Rexistro de Explotacións Leiteiras de Calidade Diferenciada.

ISO 9001

Esta certificación céntrase na prestación de servizos xerais a socios así como ás distintas fábricas nas que ten participación (Feiraco Pensos, ACOLAT, Feiraco Lácteos):

  • Xestión de compras e subministración de materias primas e auxiliares para fabricación de produtos lácteos, bebida de améndoa, xelatinas e pensos.
  • Selección e formación de persoal.
  • Xestións administrativas de facturación e contabilidade A comercialización de leite cru en cisternas.

AENOR MEDIO AMBIENTE

As granxas da nosa cooperativa nas que se produce leite Únicla, son as primeiras en España en obter a certificación en protección integral do medio ambiente e conseguir reducir un 20% a súa pegada de carbono. A certificación refírese á análise completa do ciclo de vida do proceso produtivo do leite Únicla, sendo un dos escasos exemplos deste tipo.

GALICIA CALIDADE

Distingue aos produtos galegos da máis alta calidade. Para o consumidor, a marca Galicia Calidade non só garante a orixe galega do produto, senón que é un aval de confianza, prestixio e calidade. Marcas certificadas de CLUN: Feiraco e Únicla.

ISO 22000. GRANXAS E FÁBRICA

As granxas da nosa cooperativa marcaron un fito sen precedentes en Europa, sendo as primeiras en recibir a certificación do primeiro chanzo da cadea alimentaria: o produtivo, garantindo a seguridade alimentaria nas granxas e na fábrica. Este recoñecemento garánteche como consumidor a máis alta calidade dos nosos produtos lácteos.

PLS

Produto Lácteo Sustentable garante a trazabilidade e a orixe española do leite e certifica que foi contratada nunhas condicións que velan pola sustentabilidade económica do sector lácteo.

BENESTAR ANIMAL

As granxas Únicla de CLUN son as primeiras en Galicia en ser recoñecidas co certificado de conformidade Benestar Animal. Esta certificación avalía, ademais das instalacións, diferentes parámetros dos animais, baseados en 4 principios: alimentación, aloxamento, estado sanitario e comportamento das vacas.