O leite e demais derivados lácteos de CLUN proceden unicamente das granxas dos nosos socios gandeiros, situadas en 30 municipios concentrados en las áreas de influencia de las comarcas coruñesas de Santiago, Ordes, Arzúa, Melide y A Mariña lucense. concentración e a proximidade xeográfica das nosas gandarías coas nosas fábricas favorecen a calidade e a trazabilidade dos nosos produtos, así como o coidado da nosa contorna.

As nosas granxas apostan por modelos de xestión sustentable e políticas de innovación e seguridade alimentaria que garanten a calidade de todos os nosos produtos desde a orixe; do campo á mesa. Ademais, as nosas gandarías foron as primeiras certificadas en Europa co selo de calidade ISO 22000 para garantir a calidade desde o inicio da cadea de produción.