GARANTÍA DE CALIDADE

Somos a primeira empresa europea que certificou o primeiro elo da cadea alimentaria: as gandarías.
En CLUN contamos coa máxima certificación internacional de seguridade alimentaria: a norma UNE-EN ISO 22000:2005, que temos implantada actualmente nas instalacións industriais de CLUN e en 9 explotacións gandeiras. Consulta a nosa Política de Calidade e Seguridade Alimentaria.

CERTIFICACIÓNS DE CALIDADE

Os selos recibidos avalan a calidade de principio a fin.

GALEGA 100%


Concedida pola Asociación Laboratorio Interprofesional Galego e Análise do Leite (LIGAL), garante que a materia prima utilizada para a elaboración do leite e de todos os produtos derivados procede exclusivamente das explotacións inscritas no Rexistro de Explotacións Leiteiras de Calidade Diferenciada.

ISO 9001


Norma internacional que se centra en todos os elementos de administración de calidade dos que debe dispoñer unha empresa para implantar un sistema efectivo que lle permita administrar e mellorar a calidade dos seus produtos.

GALICIA CALIDADE


Distingue os produtos galegos da máis alta calidade. Para o consumidor, a marca Galicia Calidade non só garante a orixe galega do produto, senón que é un aval de confianza, prestixio e calidade. Marcas certificadas de CLUN: Feiraco e Únicla.

ISO 22000. GRANXAS E FÁBRICA


As granxas da nosa cooperativa marcaron un fito sen precedentes en Europa, xa que foron as primeiras en recibir a certificación do primeiro elo da cadea alimentaria: o produtivo, garantizando a seguridade alimentaria nas granxas e na fábrica. Este recoñecemento garánteche como consumidor a máis alta calidade dos nosos produtos lácteos.

PLS


Produto Lácteo Sustentable que garante a trazabilidade e a orixe española do leite e certifica que foi contratada nunhas condicións que velan pola sustentabilidade económica do sector lácteo.

BENESTAR ANIMAL


As granxas Únicla de Feiraco son as primeiras en Galicia en ser recoñecidas co certificado de conformidade Benestar Animal. Esta certificación avalía, ademais das instalacións, diferentes parámetros dos animais, baseados en 4 principios: alimentación, aloxamento, estado sanitario e comportamento das vacas.